Ter info : 

op al het door ons gemaakte beeld rust copyright.
U mag op geen enkele manier, zonder onze uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming,  welk beeld dan ook gebruiken voor uw (commerciele)uitingen. Daaronder verstaan wij ook een knipselkrant, fansite, blogs,nieuwsbrief, site, Faceboek etc.

Mocht u wel van plan zijn een foto te gaan gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming, dan kunt u een factuur tegemoet zien van meerdere honderden Euros. Daarbovenop komen dan ook nog de kosten van onze advocate én de eventuele gerechtskosten. 

U bent dus gewaarschuwd !


Door speciaal ontwikkelde software te gebruiken kunnen wij namelijk ons beeld overal (zelfs zonder naamsvermelding) terugvinden !

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston
©FPS. Alle rechten voorbehouden. Zonder onze schriftelijke toestemming is publicatie NIET en NERGENS toegestaan. Misbruik wordt bestraft !